Meniu Închide

Conferința de lansare

Conferința de lansare a proiectului ”ACCesibilizarea ofertei de EDucație și formare pentru comunitățile defavorizate din județul Tulcea, prin utilizarea resurselor educaționale deschise – ACCED” va avea loc în Sala de festivități a Palatului Copiilor Tulcea, vineri, 5 octombrie 2018, între orele 11:30-15:30.

Rezultate așteptate

R1: Management tehnic și financiar realizat Rezultate imediate estimate: echipă constituită, Plan de management, planificare activități și resurse, instrumente și proceduri operaționale elaborate (de comunicare, de raportare, de monitorizare, de arhivare, matrice WBS etc.), monitorizare și evaluare efectuate, raportări tehnice și financiare interne și externe; PAP, documentații pentru achizițiile din…

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri defavorizate, a persoanelor care au abandonat școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă. Măsurile educaționale…