Meniu Închide

Categorie: Rezultate

Rezultate așteptate

R1: Management tehnic și financiar realizat Rezultate imediate estimate: echipă constituită, Plan de management, planificare activități și resurse, instrumente și proceduri operaționale elaborate (de comunicare, de raportare, de monitorizare, de arhivare, matrice WBS etc.), monitorizare și evaluare efectuate, raportări tehnice și financiare interne și externe; PAP, documentații pentru achizițiile din…