Meniu Închide

Categorie: Despre proiect

Rezultate așteptate

R1: Management tehnic și financiar realizat Rezultate imediate estimate: echipă constituită, Plan de management, planificare activități și resurse, instrumente și proceduri operaționale elaborate (de comunicare, de raportare, de monitorizare, de arhivare, matrice WBS etc.), monitorizare și evaluare efectuate, raportări tehnice și financiare interne și externe; PAP, documentații pentru achizițiile din…

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului Diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a abandonului școlar la nivelul județului Tulcea, prin dezvoltarea unor măsuri integrate de susținere a educației preșcolarilor și elevilor proveniți din grupuri defavorizate, a persoanelor care au abandonat școala, pentru a dezvolta o comunitate incluzivă. Măsurile educaționale…